Odense får tre nye ungdomsskoler


Som følge af den nye organisation i Børn- og Ungeforvaltningen bliver de nuværende fire ungdomsskoler (Dalum, Korsløkke, Rising og Tarup) fra den 1. august 2014 afløst af tre nye ungdomsskoler: UngVest, UngNord og UngSyd.

De tre nye ungdomsskoler matcher Børn- og Ungeforvaltningens nye struktur med børne- og ungeregioner. De tre ungdomsskoleledere refererer fremover til hver sin børne- og ungechef, som det også er tilfældet for skoleledere, institutionsledere, dagplejelederen og sundheds- og forebyggelseslederen i den pågældende region.


UngVest, UngNord og UngSyd skal primært fokusere på en helhedsorienteret opgaveløsning i egen region, men samtidig vil de tre nye ungdomsskoler også samarbejde tæt på byplan.


På samme tid vil der altså både blive arbejdet med at udvikle stærke ungemiljøer i lokalområderne og med at markere Odense som en attraktiv og aktivitetsfyldt by for unge. Denne dobbeltstrategi kommer blandt andet til udtryk ved, at de nye ungdomsskoler ud over egne logoer i visse sammenhænge også vil benytte det fælles logo.

Nye hjemmesider og nye kontaktoplysninger fra 1. august
Når den nye organisering af ungdomsskolerne træder i kraft den 1. august, vil der blive offentliggjort tre nye hjemmesider: www.ungvest.dk, www.ungnord.dk og www.ungsyd.dk.

På hjemmesiderne vil du kunne indhente flere oplysninger om ungdomsskolerne og deres aktiviteter, men du er naturligvis også velkommen til henvende dig direkte til ungdomsskolerne:

UngVest
Tlf.: 6375 5755
Leder: Carsten Djursaa, cdj@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Kontoradresse: Rismarksvej 80, 5200 Odense V

UngNord
Tlf.: 6375 2350
Leder: Erik Rasmussen, ectr@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Kontoradresse: Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ

UngSyd
Tlf.: 6375 3040
Leder: Erik Ravn Nielsen, eran@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Kontoradresse: Danmarksgade 10, 5000 Odense C


Sommerferieaktiviteter 

Læs alt om sommerferieaktiviteter her

Log ind