Odense har fået tre nye ungdomsskoler


Som følge af den nye organisation i Børn- og Ungeforvaltningen er de tidligere fire ungdomsskoler (Dalum, Korsløkke, Rising og Tarup) fra den 1. august 2014 afløst af tre nye ungdomsskoler:

 

UngVest
www.ungvest.dk

UngNord
www.ungnord.dk

UngSyd
www.ungsyd.dk

Tlf.: 6375 5755

Tlf.: 6375 2350

Tlf.: 6375 3040

Leder: 
Carsten Djursaa,
cdj@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Rismarksvej 80, 
5200 Odense V

Leder:
Erik Rasmussen, 
ectr@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Vollsmose Allé 20,
5240 Odense NØ

Leder:
Erik Ravn Nielsen, 
eran@(if you can see this please update your browser)odense.dk
Danmarksgade 10,
5000 Odense C

 

De tre nye ungdomsskoler matcher Børn- og Ungeforvaltningens nye struktur med børne- og ungeregioner. De tre ungdomsskoleledere refererer fremover til hver sin børne- og ungechef, som det også er tilfældet for skoleledere, institutionsledere, dagplejelederen og sundheds- og forebyggelseslederen i den pågældende region.

UngVest, UngNord og UngSyd skal primært fokusere på en helhedsorienteret opgaveløsning i egen region, men samtidig vil de tre nye ungdomsskoler også samarbejde tæt på byplan.

På samme tid vil der altså både blive arbejdet med at udvikle stærke ungemiljøer i lokalområderne og med at markere Odense som en attraktiv og aktivitetsfyldt by for unge. Denne dobbeltstrategi kommer blandt andet til udtryk ved, at de nye ungdomsskoler ud over egne logoer i visse sammenhænge også vil benytte det fælles logo.

På hjemmesiderne vil du kunne indhente flere oplysninger om ungdomsskolerne og deres aktiviteter, men du er naturligvis også velkommen til henvende dig direkte til ungdomsskolerne.